รายการ ข่าวค่ำมิติใหม่ เข้าถ่ายทำสกู๊ปข่าวเรื่องปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

18 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าทำการตรวจซ่อมบำรุงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 sensor ภายใต้โครงการ "ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ"ที่ทางสถาบันฯดำเนินการวิจัยและคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนค่าฝุ่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลนำไปวางแผนเตรียมการรับมือเพื่อสุขภาพที่ของคนในชุมชน

แกลลอรี่