การปฐมนิเทศโครงการ Gifted School&Pre College 2020

24 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนในโครงการ Gifted&Pre College2020 เพื่อชี้แจงและแนะแนวด้านการเรียน และกิจกรรมจุดประกายอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ.ห้อง114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CAMTOfficial/photos/a.439999276837/10158475299106838/