CMUBS เชิญชวนครอบครัวของชาว AccBA ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58

28 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

29 มกราคมนี้ CMUBS เปิดพื้นที่ลานอเนกประสงค์โซน D

เชิญชวนครอบครัวของชาว AccBA ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.

โดยมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่