โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบชำระเงิน สำหรับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกตรง ผ่านตู้ Kiosk เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

30 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบชำระเงิน สำหรับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกตรง ผ่านตู้ Kiosk เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
แกลลอรี่