บัณฑิตวิทยา มช. คว้าเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022 ในงาน STT48 ณ ม.วลัยลักษณ์

2 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          นายศุภฤกษ์ แก้วกูลา บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี จากผลงาน เรื่อง "Determining the taxonomic status of some Thai Artabotrys (Annonaceae) using morphology and molecular phylogenetics" โดยมี ผศ. ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุม The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565
แกลลอรี่