คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019)

24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class: TQC 2019 ) รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 : Thailand Quality Award (TQA) 2019 โดยมี คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
แกลลอรี่