คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

5 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ S4180022 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ คลิก 
แกลลอรี่