รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุง “หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 8” แล้วเสร็จ พร้อมบริการเต็มรูปแบบ เน้นความทันสมัย ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

9 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” โดยส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คือ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงชั้น 8 ซึ่งได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย และเปิดให้บริการตั้งแต่ ต้นเดือนพฤษภาคม 2566 หอผู้ป่วยนี้ ประกอบด้วยหอผู้ป่วยสามัญ 3 หอได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “ขณะนี้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1-3 ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 8 อาคารสุจิณฺโณ ได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการปรับปรุงอาคาร เน้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับบริการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


สำหรับหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงทั้งสามหอผู้ป่วยนี้ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยเพศหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินอาหาร และศัลยกรรมทรวงอก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมศีรษะ คอ และเต้านม ศัลยกรรมตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3 ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมระบบหลอดเลือด และศัลยกรรมตกแต่ง โดยได้ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ลดจำนวนเตียงลง จาก 8 เตียงเหลือ 6 เตียงต่อห้อง เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างเตียงที่เหมาะสม โดยที่จำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงทั้งสามหอผู้ป่วยไม่ลดลงจากเดิม นอกจากนี้มีการจัดพื้นที่สำหรับญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยมากขึ้น รวมถึงได้ปรับปรุงงานระบบ เช่น ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบก๊าซ และระบบอัคคีภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
ทั้งนี้ทางคณะ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสมทบทุน “โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และร่วมกันรักษาอาคารสุจิณฺโณ ให้คงอยู่กับเมืองเชียงใหม่ และ ประเทศไทยตลอดไป.”


เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่