ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ตำแหน่ง

25 ตุลาคม 2566

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 11 ตำแหน่ง
ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/
แกลลอรี่