สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา 4 ชั้นปีคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

10 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา 4 ชั้นปีคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้องชาวคณะ รวมถึงเกิดความรักในสถาบัน พร้อมสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีการแข่งขันจาก 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ ชักเย่อ แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์ของชาวคณะดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณอาคาร

ขอบคุณภาพจาก Acc-BA Photo Club
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่