รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุน การวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Hirokazu Sasahara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอนุกูล สงวนเงิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็น สักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant for CMU โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
แกลลอรี่