ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Showa Women’s University(SWU) ประเทศญี่ปุ่น

3 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Mariko BANDO Chancellor and President, Showa Women’s University (SWU) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ที่สนใจร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่