ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

22 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

            ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Bounmy Phonesavanh ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง President and Party Secretary of Champasak University นักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 35 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
แกลลอรี่