คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

24 เมษายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ยังมิได้กลับภูมิลำเนา และพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพักบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แกลลอรี่