สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

24 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8909 ดูรายละเอียดการรับสมัคร และยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform/

แกลลอรี่