มช. ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น CMU MOOC ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!!

1 กรกฎาคม 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มช. ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Thailand Cyber University สกอ. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ฟรี MOOC โดยคณาจารย์ มช. พัฒนาสื่อออนไลน์ กว่า 30 กระบวนวิชา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education ติดตามรายละเอียดได้จาก https://mooc.cmu.ac.th/
แกลลอรี่