คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการ Happy Workplace จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างบุคลากร

3 กุมภาพันธ์ 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการ “Happy Workplace” จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างบุคลากรของคณะฯ ประกอบไปด้วย การแข่งขันเปตอง , ปิงปอง และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานเปตอง คณะบริหารธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนพฤษภาคม 2565
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs03022022/
แกลลอรี่