กิจกรรม “คืนรังฟ้าหม่นเชิงดอย”

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามหัวหน้าครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม “คืนรังฟ้าหม่นเชิงดอย” เพื่อพบปะ พูดคุย อัพเดตการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของคณะ โดยบรรยากาศถูกจัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความคิดถึง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ Autuus Studio เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่