กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์กรที่ดี

15 มีนาคม 2562

กองบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์กรที่ดี ให้แก่บุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่