ขอเชิญร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 (The 5th International Yoga Day - IYD)

5 มิถุนายน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5  (The 5th International Yoga Day - IYD) ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat จาก Spirit Yoga Studio และ ครูนก จาก Yoga Ananda Chiang Mai มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโยคะ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfe9NMS5kkRF3sBO8…/viewform หรือ QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับเสื้อกิจกรรมโยคะฟรี
แกลลอรี่