ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Introduction to Scopus, Targeting Journals for publication, and Mendeley for research

11 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

       ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมจากสำนักพิมพ์ Elsevier หัวข้อ Introduction to Scopus, Targeting Journals for publication, and Mendeley for research ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/ElsevierCMU

แกลลอรี่