คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก CY Cergy Paris University ฝรั่งเศส

4 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Pierre-Henri Aubert และ Assoc. Prof. Dr. Philippe Banet จาก Laboratoire de Physicochimie des Polymeres et Interfaces, CY Cergy Paris University, Cergy, France ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสเดินทางมาบรรยายในหัวข้อ “Pseudo-capacitors using stable n-doped conducting polymers combined to aligned carbon nanotubes” และ “New silicone materials containing high temperature resistant pyromellitidiimide units for the encapsulation of electronic components” สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุมเคมี 2 (บัวเรศ คำทอง) ภาควิชาเคมี

แกลลอรี่