นักศึกษา CAMT คว้ารางวัลชนะเลิศ KBTG internship Bootcamp 2022

21 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษา CAMT คว้ารางวัลชนะเลิศ KBTG internship Bootcamp 2022

นางสาวน้ำผึ้ง เอื้อวัชโร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นักศึกษาแผนการสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Infrastructure / System engineering ที่ KASIKORN Business ? Technology Group หรือ KBTG บริษัทชั้นนำของประเทศ เป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และปัจจุบันดูแลแอปพลิเคชันกว่า 500 แอปฯ ให้กับกสิกรไทย ได้คว้ารางวัล Pitching ด้านการนำเสนอนวัตกรรมจากจำนวน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานแผนการสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 100 คน

พันธกิจของ KBTG เอง คือการเป็น Research Lab ศึกษาหาข้อมูลในท้องตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ว่า ณ เวลานั้นๆ ปัญหาทางการเงินรูปแบบใดที่ทางธนาคารพอจะสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้บ้าง โดยทีมงาน KLabs พัฒนา Phototype Product เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทดลองใช้ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้ว่า KBTG เป็นศูนย์นวัตกรรมที่สำคัญต่อระบบการเงินการธนาคารของประเทศ

โดยหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับ KBTG ในการส่งนักศึกษา แผนสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ของ KBTG มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนปัจจุบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้สานต่อความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและ KBTG สำหรับรางวัลที่ นางสาวน้ำ ผึ้ง เอื้อวัชโร ได้รับนั้น เป็นการนำเสนอวิธีการตรวจสอบสำหรับการ monitoring โดยการแสดง dashboard ของ microservice ที่อยู่ในขอบเขตของ K+ Promtpay Inbound โดยจะทำบน visualize tool ที่ชื่อว่า Grafana ซึ่ง เป็น open source ที่สามารถดึง data source มาได้จากหลายแหล่ง หนึ่งในนั้น ก็คือ ELK ที่ใช้สำหรับจัดการ log ข้อมูลที่ได้ จะถูกนำมามา query ให้ dashboard สามารถแจ้งเตือน alert ได้ว่า service ตัวไหนที่ควร warning หรือ critical แล้ว โดยเงื่อนไขคือ จะ query โดยใช้ response time เป็นตัวกำหนด เพื่อพิจารณาจำนวนtransaction ตามเงื่อนไข ว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่บ้างนับเป็นความสำเร็จของนักศึกษาที่ได้คว้ารางวัลดังกล่าวอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสะท้อนกลับมายังคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการ
สอนในแผนสหกิจศึกษา ซึ่งวิทยาลัย ฯลฯ และหลักสูตรมีความเข็มแข็งอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ดังกล่าว
ทางหลักสูตร และวิทยาลัย ฯลฯ ขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จในครั้ง นี้
แกลลอรี่