คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3 จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ มช. และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรพร้อมทั้งเข้าฐานผลิตยาดมจากสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตนอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต

#เภสัชมช
แกลลอรี่