คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานสมัครตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

24 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html
แกลลอรี่