คณะวิทยาศาสตร์จัดค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ CMU Science Camp ครั้งที่ 42

10 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดค่าย CMU Science Camp #42 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ตอน "วิทย์ม่วนใจ๋ Science for fun" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2566

CMU Science Camp #42 จัดขึ้นเพื่อนำนักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยนักเรียนที่เข้าค่ายตลอดทั้ง 5 วัน จะได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการนำเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้น้องๆ ได้เปิดโลกทรรศน์ทางวิชาการ และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและเต็มอิ่ม
แกลลอรี่