สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่อาสาสมัครชุมชนเพื่อนำความรู้ PM2.5 เผยแพร่ต่อในชุมชน

17 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดย ดร. แสวง และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของปัญหาฝุ่นหมอกควัน การจัดทำคลีนรูม และการทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย ในการประดิษฐ์ทำนวัตกรรมป้องกันฝุ่นแบบประหยัดและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการดูแลตัวเองได้ ให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง และทำงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง จัดโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ แผนงานขับเคลื่อนการป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงโดยการนำร่องพื้นที่ ณ ศาลากลางใจบ้าน ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
แกลลอรี่