บบุคลากรใหม่เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสัตวแพทย์

27 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสัตวแพทย์
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
แกลลอรี่