เปิดการแข่งขันกีฬาแอโรบิก อ่างแก้วเกมส์ 2024

7 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแอโรบิก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานวัตุถประสงค์การจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันแอโรบิก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่