หน่วยสื่อสารองค์กร CMUBS จัดอบรมบุคลากรภายใน เตรียมปรับโฉมการให้บริการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรูปแบบใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ (CMUBS Corporate Communication) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแจ้งกิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านระบบ e-Calendar” แก่บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมกำหนดการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคณะฯ ซึ่งนับเป็นการปรับโฉมการให้บริการของหน่วยสื่อสารองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจากความร่วมมือของทุกส่วนงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมมดังกล่าว ยังเชิญนางสาวพิชยา วงศ์ปัญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรแนะนำวิธีการใช้งานระบบ E-Calendar โดยมี ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่