วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. และคณะเดินทาง เข้าเยี่ยมเยือน Staffordshire University London Campus สหราชอาณาจักร

6 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ และคณะเดินทาง เข้าเยี่ยมเยือน Staffordshire University London Campus สหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการเยือนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นที่โครงการการศึกษาในต่างประเทศที่มีศักยภาพและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การเยือนครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย Mr. Steve Waterworth, the Head of International Partnerships, Staffordshire University's International Recruitment & Development department ในระหว่างการเยี่ยมชม ICDI มีโอกาสในการหารือเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะมอบโอกาสอันมีค่าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต การอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเสริมประสบการณ์ และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แกลลอรี่