วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

2 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์

แกลลอรี่