รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

26 มิถุนายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 26 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad/

คู่มือการใช้งาน
https://cmu.to/Bsefz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8935

แกลลอรี่