ร่วมยินดีกับนักศึกษา CMUBS รับมอบทุนการศึกษาจาก ThaiBMA

25 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรัชญา เรืองเดช นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสรับทุนการศึกษาจาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จำนวน 25,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.รวี ลงกานี ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบทุน เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับทุนดังกล่าว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้มอบให้แก่นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารของคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประจำทุกปี จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจฯ ที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นผู้ได้รับทุน
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่