ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมอบรม "Digital Transformation In Accounting"

16 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม
 
 
Digital Transformation In Accounting
 
 
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8.30 - 17.00
ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว
 
ค่าใช้จ่าย
ศิษย์เก่า 400 บาท
บุคคลทั่วไป 800 บาท
 
เลขที่บัญชี
667-219-9354 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สนใจลงทะเบียนที่
 
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0817165258 (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มช.)
โทร. 0946209969 (คุณบัลลังก์)
LINE : deangood (คุณบัลลังก์)แกลลอรี่