วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การรับรองคณะทำงานจาก Yunnan Vocational Institute of Energy Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การรับรองคณะทำงานจาก Yunnan Vocational Institute of Energy Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่วิทยาลัยฯ มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ณ เมือง Qujing สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารจาก Yunnan Vocational Institute of Energy Technology จึงเดินทางมาเยือนวิทยาลัยฯ เพื่อหารือความร่วมมือต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย Mr. DU Yunhang, Deputy Secretary, Mr. CAO Zhenyu, Director of Enrollment and Employment Department, Mr. HU Chun, Director of Finance Department, Mr. CHEN Chuan, Dean of Studies, Mr. DUAN Qibing, Dean of the School of Continuing Education และ Mr. ZHAO Jiang, Director of the Office of Science and Technology ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่