ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย 3 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-10.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิยาลัย 3  
แกลลอรี่