คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

12 มกราคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครผ่านระบบออนไลน์

>> เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.
>> ปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.


เข้าสู่เว็บไซต์และดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ https://mis.nurse.cmu.ac.th/apn/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 053-935025 ต่อ 11 หรือ อีเมล์ fon.edu@cmu.ac.th

แกลลอรี่