คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567 ณ ทต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันโป่ง? ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ? เทศบาลตำบลสันโป่ง? อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
แกลลอรี่