คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมใจเดินหน้าพบปะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

5 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารคณะฯ และหัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางสัญจรเข้าพบผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่