วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงาน Happy Chinese New Year 2024

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงาน Happy Chinese New Year 2024 โดยมี นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

โดยกิจกรรมงาน Happy Chinese New Year 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีจีนให้แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2567 นี้ โดยภายในงานประกอบด้วยการออกบูธอาหาร การสาธิตและประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ การเล่นเกมชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์จากหลากหลายส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่