การประชุมเครือข่ายโครงการ U2T 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

17 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เครือข่ายโครงการ U2T 8 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมเครือข่ายโครงการ U2T 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอผลงานและผลการดำเนินงานของโครงการของสมาชิกเครือข่าย ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
แกลลอรี่