ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Hien Van Doan ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Hien Van Doan สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3925/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563
แกลลอรี่