ห้องผ่าตัดสูตินรีเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ ในรูปแบบทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล

31 ตุลาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ห้องผ่าตัดสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ หลังมีสภาพทรุดโทรมทางด้านกายภาพตามกาลเวลา ขณะนี้เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย เน้นความทันสมัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สะอาด ปลอดภัย ยกระดับตามมาตรฐานสากล

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “ห้องผ่าตัดสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นห้องผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยโรคสูติ-นรีเวชกรรมทุกสาขาอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งสังกัดในโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิ โดยหัตถการส่วนใหญ่เป็นหัตถการที่มีความซับซ้อนด้านระบบมะเร็งนรีเวช ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่มีการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกผ่านกล้อง ซึ่งพบผลการรักษาโดยวิธีผ่านกล้องดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ ที่เป็นการผ่าตัดที่ใช้มาตั้งแต่อดีต

จากสถิติข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – สิงหาคม 2566 โรคอันดับแรกที่ใช้ห้องผ่าตัดนี้ คือผู้ป่วยผ่าคลอดโดยการผ่ากล้ามเนื้อมดลูกตามขวาง อันดับสอง คือการตัดรังไข่และท่อนำไข่ทั้งสองข้าง และอันดับสาม คือการผ่าตัดมดลูกแบบเปิดหน้าท้อง รวมใช้บริการห้องผ่าตัดนี้ในโรคสูตินรีเวชทั้งหมด 1,809 ครั้ง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องผ่าตัดสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ทำการปรับปรุงห้องผ่าตัดใหม่ จำนวน 4 ห้อง โดยได้เพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย และสร้างทัศนียภาพทางด้านกายภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวลในการได้รับการรักษาและการให้บริการ

การปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวช ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณ จำนวน 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับบริจาคทุนทรัพย์จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงในครั้งนี้ โดยการปรับปรุงในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งด้านบริการที่เป็นเลิศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจของประชาชน
?ในส่วนของห้องผ่าตัดชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน ได้เริ่มรับการปรับปรุงเช่นกัน ซึ่งมีจำนวนห้องผ่าตัด 18 ห้อง ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดกลางปี พ.ศ.2567”

ขอให้ประชาชนทุกท่าน มั่นใจในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลในดวงใจของประชาชนทุกท่าน

เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่