คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดทรายมูลเมือง จังหวัดเชียงใหม่

11 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจนำโดยบุคลากรงานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจนำเทียนพรรษาที่ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษากับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นำถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดทรายมูลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565