นิทรรศการ “Tree of Life”

10 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ หัวข้อ “Tree of Life” ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรร่วมจัดนานาชาติจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เทคนิคของงานหัตกรรมของสล่า(ช่าง) จากนานาชาติในกลุ่ม Asia Pacific และตอบพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์กร UNESCO ในการเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถกรรม ซึ่งนิทรรศการนี้ได้เดินทางไปจัดแสดงในแหล่งหัตถกรรมในหลายภูมิภาค เช่น อเมริกา และ Asia Pasific ซึ่งล่าสุดได้จัดแสดงที่ประเทศไต้หวัน และเดินทางมาจัดแสดงยังประเทศไทย ก่อนที่จะไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศภูฏาน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่