ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้วยทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

13 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษส่งท้ายก่อนปิดภาคเรียน ในหัวข้อ 21st Century Skills Good Work Good Quality of life By Work life Cycle แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะฯ จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญวิทยากรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Solution) มาแบ่งปันความรู้ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและสายอาชีพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน พร้อมแนะนำแพลตฟอร์มและเทคนิคการเขียน Resume ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็น ก่อนเข้าสู่ตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่