ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

6 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63
แกลลอรี่