สื่อสารฯ ลงนาม MOU เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเชียงใหม่ เปิด U-Media Hub พื้นที่พัฒนาเครือข่ายนักข่าวรุ่นใหม่

10 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

(วันนี้) 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 – 12.30 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ U – Media Hub เครือข่ายด้านสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอัครวิทย์ ระบิน ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ โดย นายสรวิชญ์ กันธิตระกูล ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ บจก. เชียงใหม่รายวัน จำกัด โดย นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทั้งห้าฝ่ายจะร่วมมือกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางร่วมกันเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน และด้านอื่น ๆ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพิธีเปิดห้อง U-Media Hub ห้อง Co-working Space ของกลุ่มสื่อที่เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน พร้อมฟังก์ชั่นสนับสนุนด้าน Hardware / Software และ Humanware สำหรับการพัฒนาเครือข่ายนักข่าวรุ่นใหม่ ตอบสนองความฉับไวของการทำสื่อสมัยใหม่สอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญ คือการพัฒนาย่านธุรกิจการค้า Smart Nimman

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่