คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โครงการ USAC (Fall 2019 Section A&B)

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึง 10 ตุลาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือแก่ University Studies Abroad Consortium (USAC) ในการจัดการเรียนการสอนวิชา Thai Cuisine (Fall 2019 Section A&B) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ใน Section A จำนวน 16 คน และ Section B จำนวน 13 คน โดยคณะนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาหารไทยเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การซื้อของจากตลาด ขั้นตอนการเตรียม รวมถึงได้ชมการสาธิตการประกอบอาหารไทย อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่